Ottův slovník naučný/Spolkový

Údaje o textu
Titulek: Spolkový
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 895–896. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Spolkový, týkající se spolku státního (na př. Německého bundu č. spolku) i jiného.

S-vá exekuce viz Bund Něm., str. 925 sl.

S-vá rada (Bundesrat) v říši Něm. (a dříve ve spolku Severoněmeckém) viz Německo, str. 103a.

S-vé pevnosti až do zrušení Něm. bundu r. 1866 byly vydržovány na společné útraty a měly posádku složenou z branných kontingentů jednotl. států. Viz Bund Něm., str. 925b.

S-vé vojsko jest vojsko nějakého státního spolku neb spolkového státu, složené z branných kontingentů jednotlivých států. Zejména pak vojsko Něm. bundu, viz Bund Něm., str. 925b.

S. sněm (Bundestag) viz Bund Něm., str. 925a.

S. stát (Bundesstaat), spojení několika států v soustátí, viz Federace a Stát (spolkový).

S. zákon viz Spolčovací právo.