Ottův slovník naučný/Socii

Údaje o textu
Titulek: Socii
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. s. 583. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Socii, lat., u Římanů obyvatelé většiny nelatinských měst ve střední a dolní Italii, kteří, podrobivše se Římanům, neobdrželi práva občanského. Požívali značné samosprávy, ale politika zahraniční byla jim zakázána úplně a dále byli zavázáni ke službě vojenské ve vojsku římském pod zvláštními prapory (cohortes sociorum; viz Římané, str. 784). Též dodávali lodi a námořnictvo. Rozeznávati jest mezi nimi dvě kategorie; jednak přináleželi k nim t. zv. s. foederati, jejichž poměr k Římu upraven po pokoření jich zvláštní smlouvou (foedus), zaručující jim samostatnost, ovšem omezenou, jednak náležejí sem obce, jejichž právní postavení k Římu bylo určeno usnesením senátu neb zákonem v komítiích přijatým (civitates liberae sine foedere). Časem jednotlivá města spojenců dostávala právo latinské a r. 89 př. Kr. zákonem M. Plautia Silvana a C. Papiria Carbona uděleno všem Italikům plné právo občanské. – Vedle toho byl název socius čestným titulem cizích králů s Římem spojených. O.J-i.