Ottův slovník naučný/Římané

Údaje o textu
Titulek: Římané
Autor: Justin Václav Prášek, neuveden, Otakar Jiráni, Robert Novák, Josef Kalousek, Hynek Vysoký, Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 773–806. Dostupné online.
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Římané

Římané (Romani, Ῥωμαῖοι), slavný národ starověký, který z obyvatelstva jediného a původně nevelikého města Říma vyvinul se v národ světový. Byli v základě lid původu italického a zvláště sabinského, který s domorodými ligurskými Sikuly splynul a vytvořil zvláštní jazyk latinský. Národní síla Ř-nů jeví se od počátku velikou přitažlivostí sousedů, z nichž Etruskové četně sice v Římě se usazovali, ale v jazyku latinském žádné po sobě stopy nezůstavili, v bojovnosti, v obdivuhodné prostotě mravů, v nelíčené zbožnosti a v úctě k zákonům. Vlastnosti tyto zahrnuje virtus, mužná česť. Jakkoli s Latiny týmž hovořili jazykem, přece pokládali se Ř. ve smysle positivném vždy za zvláštní národ a dovedli podrobené národy romanisovati způsobem obdivuhodným. Nejprve zromanisována Italie, od dob Caesarových i Gallie, Hispanie, Afrika severní, italské ostrovy, země podunajské a konečně i větší čásť Britannie. Ale právě tímto nesmírným rozpětím místním zanikli Ř. fysicky a splynuli s národy, jimž jazyk svůj vpravili, odkudž vznikli národové románští.

 1. Dějiny politické.
  1. Doba královská a republikánská.
  2. Doba císařská
 2. Státní zřízení
  • Obyvatelstvo
  • Ústava a státní zřízení
  • Vojenství
  • Organisace říše
 3. Soukromý život
 4. Jazyk viz Latinský jazyk
 5. Literatura.
  • První doba (archaická)
  • Druhá doba (zlatá)
  • Třetí doba (stříbrná)
  • Čtvrtá doba
 6. Mythologie a kultus.
 7. Umění
 8. Římské právo