Ottův slovník naučný/Societas

Údaje o textu
Titulek: Societas
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 581. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Societas, lat., společnost. Viz čl. Societates. – S. leonina jest taková společenská smlouva, při níž jednomu společníku má připadnouti veškeren zisk, druhému pak veškerá škoda. Název vzat jest z Aesopovy bájky, kde lev (na lovu s jinými zvířaty) podržuje kořist sám, odtud obrat »lví podíl«. S. leonina může obstáti nikoli jako smlouva společenská, nýbrž jako darovací. – S. Jesu, Tovaryšstvo Ježíšovo, název řádu jesuitského, viz Jesuité.