Ottův slovník naučný/Slavjansk

Údaje o textu
Titulek: Slavjansk
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 351. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Slovjansk

Slavjansk, rus. město v izjumském újezdě charkovské gub. (160 km jv. od Charkova), má 20.340 obyv. (1903); stanice železniční, 18 učilišť; značný průmysl a obchod. Nejdůležitějším předmětem průmyslu a obchodu jest sůl; r. 1897 bylo v městě 9 soliváren. Porculánka, cihelny, strojírna, mlýny, 3 jarmarky. Obchod s koni. S. slul původně Tor a vzpomíná se po prvé v XVII. stol. Za rozvoj svůj děkuje blízkým (1½ versty vzdáleným) slaným vodám a jezerům (nejdůležitější jsou: Vejsovo, Repnoje a Slěpnoje, jež daly vznik průmyslu solařskému a kromě toho užívají se v poslední době hojně i nemocnými (léčí se tu vedle jiných nemocí hlavně krtice a příjice). Srv. K. Sanžarevskij, Putěvoditel k Slavjanskim miněraljnym vodam; P. P. Semenov, Rossija VII. str. 276. a sl. (Petr., 1903). Pp.