Ottův slovník naučný/Slavjanoserbsk

Údaje o textu
Titulek: Slavjanoserbsk
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 351. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Slovjanoserbsk

Slavjanoserbsk, městečko v slavjanoserbském újezdě jekatěrinoslavské gubernie, na pravém břehu Donce, má 3120 obyv., většinou rozkolníků, 3 učiliště, 4 jarmarky. Slavjanoserbsk založen byl r. 1753 přistěhovalými Srby. Býval újezdným městem. Podnes užívá se názvu slavjanoserbský újezd (má na 5076 km² 176.412 obyv.), ačkoliv (od r. 1880) jest újezdním městem Lugansk. Pp.