Ottův slovník naučný/Quinquennales

Údaje o textu
Titulek: Quinquennales
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 1081–1082. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Quinquennales, lat., duoviri q. (censoria potestate), bylo jméno duumvirů (v. t. 2) iure dicundo, nejvyšších úředníků soudních, finančních a správních v municipiích a koloniích latinských, každého pátého roku, kdy vykonávali, jako v Římě censoři, odhad. – Q. ludi (Quinquennalia) jmenovaly se hry, slavené každého pátého roku (ale i po každém pátém roce), na př. t. zv. Neronia, hry zavedené r. 60 po Kr. od cís. Nerona, které se skládaly z trojího druhu závodův: tělocvičného, jízdného a musického (závody hudební, zpěvní, básnické a řečnické). Pk.