Ottův slovník naučný/Prostná cvičení

Údaje o textu
Titulek: Prostná cvičení
Autor: Josef Scheiner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 787–790. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Prostná

Prostná cvičení v tělocviku zovou se ty cviky, jež lze prováděti bez přispění druhého, jako pohyby paží, trupu a nohou, výdrže, poskoky, obraty, změny postojů a poloh. Konají se na místě někdy s tyčemi, činkami a pod. Tvoří základ soustav tělocvičných a pěstují se podle rozmanitých method se zřetelem na účel výchovný neb zdravotní, aesthetický, branný a j. V soustavě Tyršově použito jich k úchvatným obrazcům ve společných výstupech velikých mass. Viz dra Tyrše Základy tělocviku (Praha, 1872); Kožíšek Fr. Sto příkladů c. p-ných (Praha, 1890); Hanušová Kl., Výklad, methodika a příklady c. p.-ných (Praha, 1877); Krejčí Aug., C. p. a s činkami (Praha, 1886). Schnr.