Ottův slovník naučný/Praegustator

Údaje o textu
Titulek: Praegustator
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 388. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Praegustator (lat.), ochutnavač, slul u Římanů otrok, jenž okoušel pokrmy a nápoje na stůl přinesené, aby se zjistilo, že nejsou otráveny. Obyčej tento byl u Peršanů, odkudž přešel do Egypta a později i do Říma. Již Augustus používal v Egyptě p-a a později děje se několikráte zmínka o p-ech na dvoře císařském.