Ottův slovník naučný/Polytechnika

Údaje o textu
Titulek: Polytechnika
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 191. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Polytechnika

Polytechnika (řec.) jest starší název vysokých škol technických, znamenající tolik jako mnohostraný ústav umělecký. Nejstarší p., v níž nabývalo se jen vědomostí mathematicko-technických, byla r. 1794 zřízená pařížská p.École polytechnique. Vědeckého technického vzdělání nedosáhlo se na tomto ústavě, nýbrž na ústavech odborných, jako byly École des ponts et chaussées, École des mines, École des bâtiments a j. v. Jiné evropské p-ky zřizovány byly podle vzoru pařížského, tak p. v Praze r. 1806, ve Vídni r. 1815 a v městech německých mezi lety 1825 až 1850. R. 1799 zřízena byla v Berlíně královská stavební akademie, která však na rozdíl od p-ky pařížské v r. 1827 byla doplněna školou průmyslovou (k. Gewerbeinstitut), později ještě průmyslovou akademií (k. Gewerbeakademie). Obě tyto školy byly r. 1879 sloučeny ve vysokou školu technickou. Roku 1856 zřízena p. v Curichu, jiné byly založeny v Karlsruhe, Hannoveru, Mnichově, v Augšpurce, Norimberce, Darmstadtě, Drážďanech, Štutgartě a j. Od r. 1868 p-ky prohloubením učebné osnovy a sloučením několika takových ústavů (Mnichov) přecházely na vysoké školy technické. Dosud však ještě na místo tohoto úředního pojmenováni pro tyto školy užívá se jména p. Dějiny české p-ky v Praze viz Čechy str. 360 sl. Fka.