Ottův slovník naučný/Podhalané

Údaje o textu
Titulek: Podhalané
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1005. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Podhalané nebo Podholané slují horalé přebývající v Karpatech, kdež se živí hlavně chovem skotu a ovcí, jež pasou hromadně na halách n. holách, t. j. travnatých úbočích hor, kde stromy nerostou. Sídla jejich jsou v Haliči nad Černým a Bílým Dunajcem, nad Rogožnikem a nad Białkou. Anczyc nalezl u nich obyčej, že muž přijímá jméno ženino. Psali o nich: Zejszner »Piesni ludu P-an« (1845); Anczyc »Zakopane i lud podhalski« (v »Tyg. illustr.«, 1874). Srv. Góralé.