Ottův slovník naučný/Plateys

Údaje o textu
Titulek: Plateys
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 856. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Plateys (Platejs) z Plattenšteina, šlechtická rodina v Čechách původu německého. Zakladatel rodu Jan P. byl nejprve písařem u Vratislava z Pernšteina, pak sekretářem a radou při dvorské komoře české. Oženiv se s Dorotou, dcerou Sixta z Ottersdorfu, koupil v Praze dům odtud zvaný Plateys (1586). R. 1585 byl povýšen do stavu šlechtického s přídomkem z Plattenšteina a r. 1605 na sněmu byl přijat mezi rytíře. Do r. 1602 byl cís. rychtářem ve Starém městě Pražském. V otázce náboženské a politické Jan stál vždy na straně katolické a císařské. Jeho syn Jan Arnošt studoval v Římě a jako kanovník olomoucký pracoval horlivě o katolické reformaci; proto r. 1618 byl od stavův uvězněn. Po převratu Bělohorském stal se kanovníkem kostela pražského, na Vyšehradě a ve Vratislavi, pak i arciděkanem v Brně a proboštem kapitoly olomoucké. R. 1636 byl zvolen za biskupa v Olomouci, ale zemřel, než došlo papežské potvrzení, r. 1637. Jeho bratr Karel Ferdinand byl sekretářem císařským a voj. kommissařem. Jeho vnuk Antonín za cís. Leopolda I. padl na bojišti v Uhrách; bratr Antonínův Jan Karel r. 1696 byl přijat mezi starožitné rytířské rody království Českého. Od poč. XVIII. stol. rod P-ův z veřejného života zaniká.