Ottův slovník naučný/Piperin

Údaje o textu
Titulek: Piperin
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 764. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Piperin C17H19NO3 (rozvedeno CH2O2.C6H3.CH:CH.CH:CH.CO.C5H10N), jest alkaloid Oerstedem r. 1819 v pepři nalezený; jednotlivé druhy pepře obsahují ho 7–9% Krystallový p. taje při 128–129° rozpouští se málo v horké vodě, lépe v líhu; lihový roztok hydrátu draselnatého štěpí p. v zásadu piperidin (v. t.) C5H11N a v kyselinu piperinovou C12H10O4; uměle pořízen byl p. z těchto svých složek syntheticky připravených. Z pepře snadno jest jej isolovati; práškovaný pepř smísí se s vápenným mlékem, směs vysuší se na vodní lázni a suchá hmota znova rozetřená vyluhuje se aetherem; po odpaření aetheru krystalluje ze zbytku p. nečistý, který z líhu znova lze překrystallovati. Fr. Plzák.