Ottův slovník naučný/Piperidin

Údaje o textu
Titulek: Piperidin
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 764. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Piperidin, C5H11N, jest tekutina vlastnosti silně zásaditých, při 106° vroucí, hutnoty 0,8810 při 0°, zapáchající po čpavku a pepři; ve vodě rozpouští se v každém poměru. Připravuje se hydrogenisací pyridinu C5H5N (viz Pyridinové zásady), nejlépe vnášením kovového sodíku do lihového roztoku pyridinu; v novější době hydrogenisují pyridin i galvanickým proudem. P. vzniká též při suché destillaci kadaverinu [pentamethylendiaminu NH2.(CH2)5.NH2]. V přírodě vyskytuje se v některých alkaloidech; tak alkaloid piperin (v. t.) působením hydrátu draselnatého odštěpuje p. P. zahřát s koncentrovanou kyselinou sírovou na 300° přechází zpět v pyridin. Nejdůležitějším derivátem p-u jest coniin (v. t.). Fr. Plzák.