Ottův slovník naučný/Pilnice

Údaje o textu
Titulek: Pilnice
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 742–743. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Pilnice (Pillnitz), ves a letohrádek v království Saském, na pr. bř. Labe, v hejtm. drážďanském; stanice česko-saské paroplavby; 693 ob. (1395), vinařství. Na úpatí vrchu pěkný zámek, obyčejně letní sídlo královského dvora saského. V srpnu 1791 byla v P-ci schůze císaře Leopolda II. s králem pruským Bedřichem Vilémem II., při které za přítomnosti hraběte z Artois (pozdejšího krále franc. Karla X.) jednalo se zejména o tom, jaké stanovisko zaujmouti k událostem ve Francii. Výsledkem porady bylo prohlášení ze 27. srpna 1791 (napsané rak. státním referendářem Spielmannem), ve kterém Leopold II. a Bedřich Vilém II. vojenské zakročení ve prospěch krále francouzského činili závislým na shodě s ostatními mocnostmi evropskými. Úmysl obou panovníků byl tehdy ještě mírumilovný, ovšem měla tato »P-cká konvence« následky daleko rozhodnější, než bylo v úmyslu jejích původcův.