Ottův slovník naučný/Pikulík

Údaje o textu
Titulek: Pikulík
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 734. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Pikulík, pikul neb pikol, u Slováků chytrý mužíček, který přináší svému pánu peníze, štěstí a hlídá mu dobytek, v čemž se podobá našemu Hospodáříčkovi. Má-li kdo štěstí ve hře v karty nebo daří-li se mu výborně koně, říkají o něm, že »má p-a«. Slovo p. odvozují z koř. pek (srv. peklo), tak že by znamenalo tolik co »pekelník«. Tomu by nasvědčovalo i české pořekadlo: »má z pekla štěstí«.