Ottův slovník naučný/Pholcomma

Údaje o textu
Titulek: Pholcomma
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 688. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pholcomma [folkoma] Thor., drobouncí (½ až ⅔ mm) pavouci z čeledi zápředníků, nápadní krátkým, širokým a vysokým hlavohrudím. Hlavohrudí jest napřed tupě uťaté a vzadu svisné. Oči jsou ve 2 řadách rovných. Zadní oči jsou veliké. Oči postranní jsou sblížené očím středním. Střední oči přední jsou velmi malé. Prsní deska jest široká a vzadu tupě uťatá. Kyčle noh 3. a 4. páru skoro kulovité. Nohy dlouhé a silné (1. 4. 2. 3.). Drápky noh jsou bez zoubků. Břicho kulovité jest u samečků nahoře kryto tvrdým štítem. V Evropě a v krajinách kolem moře Středozemního jest rozšířen jediný druh Ph. gibbum. Druh tento jest barvy hnědé až černohnědé. Nohy jsou barvy hnědočervené. Nsk.