Ottův slovník naučný/Pholcidae

Údaje o textu
Titulek: Pholcidae
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 687–688. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pholcidae, čeleď pavouků pravých. Hlavohrudí jest celkem kruhovité nebo ledvinité, ploché nebo vypuklé, s ryhou hlavu od hrudi dělící nebo bez ní. Líce jest velmi vysoké. Oči postranní se zad. očima stř. tvoří skupiny 3úhlé; oči postr. jsou větší předních očí středních. Přední oči střední jsou rázu denního, jsou velmi často menší ostatních nebo i chybějí (Spermophora, Micromerys, Uthina, Systenita, vesměs se 6 očima). Kusadla I. jsou celkem slabá s drápkem krátkým. Pysk zpodní srůstá pevně s deskou prsní bez rýhy příčné. Nohy jsou velmi dlouhé a tenké. Přednártí noh bývá velmi dlouhé a jeví často více méně zřetelné kroužkování. Tvar břicha jest různý; břicho jest význačné velikou ploškou epigastrickou. Otvory vzdušnic chybějí a otvory vaků plicních jsou posunuty nazad. Makadla samečků jsou celkem krátká a tvaru význačného. Přikyčlí a koleno jsou velmi malá; za to stehno a holeň mohutné. Stehno jest kyjovité a holen jest vejčitá až kulatá. Chodidlo se dělí ve dvě větve různého tvaru. Pavouci této čeledi rozšířeni jsou ve všech dílech světa, v pásmu mírném i tropickém. Tkají si sítě na kmenech stromů, na skalách i na zdech. Mnozí žijí v jeskyních, jiní opět rádi zalézají do světnic stavení venkovských. Sítě jsou buď nepravidelné, upomínající na sítě pavouků rodu Theridium, nebo jsou pravidelnější podobné sítím Linyphií. Vajíčka slepená bez obalu nosí samička v kusadlech. Počet vajíček jest často malý (2–3). U nás zastoupeni jsou rodem Pholcus. Nsk.