Ottův slovník naučný/Philodromus

Údaje o textu
Titulek: Philodromus
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 682. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Philodromus, rod pavouků čeledi Thomisidae zastoupený u nás 7 druhy a 1 var. Tělo jest silně sploštělé. Hlavohrudí jest skoro kruhovité a ploché, často širší než delší. Oči drobné, ve 2 řadách lehce ku předu vypuklých. Čtyřúhelník stř. očí napřed užší. Deska prsní jest srdčitá a vzadu tupá. Nohy velmi dlouhé a štíhlé, celkem stejné délky. Jen někdy nohy 1. neb 2. páru jsou delší. Chodidla mají málo patrné kartáčky (scopulae). Zánartí 2. páru noh delší, velmi zřídka sotva delší zánartí 1. páru. Břicho jest pokryto lesklými chloupky přiléhavými. Žijí hlavně na stromech a keřích, listnatých i jehličnatých, ale také i na zdech; jsou velmi hbití. Rozšířeni jsou ve všech pásmech, nejméně v pásmu studeném a tropickém. Mnozí v horách dostupují značných výšek. Nsk.