Ottův slovník naučný/Phalangodes

Údaje o textu
Titulek: Phalangodes
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 674. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phalangodes, rod sekáčův z podřádu Laniatores a z čeledi Phalangodidae (s 1 rodem), význačný malými otvory dýchacími, kruhovitými, vykazuje řadu jeskynních druhů. Jest rozšířen v již. Evropě a sev. Africe, jakož i v již. části Sev. Ameriky, jediný druh jest australský. Nsk.