Ottův slovník naučný/Phalangium

Údaje o textu
Titulek: Phalangium
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 674. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Phalangium nazývá se nyní obecný u nás rod sekačův Ph. L., jehož kůže těla jest měkká, hlavohrudí zřetelně od břicha ryhou oddělené, hrbol oční s ryhou, která má okraje s nízkými trny. Základní článek kusadel I. páru není vezpod ozbrojen zoubkem. Druhý článek u samečků jest kuželovitě protažen. Nohy jsou dlouhé a celkem silné; holeň jest nekroužkovaná. U nás žijí 3 druhy: Ph. cornutum a saxatile (kteří mají břišní výběžek, zasahující mezi kyčle noh 4. páru, ke konci zúžený a zaokrouhlený) a Ph. parietinum, který má výběžek jmenovaný porozšířený a tupě uťatý. Nsk.