Ottův slovník naučný/Pevnostní

Údaje o textu
Titulek: Pevnostní
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 659. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pevnostní, co se nese k pevnosti, co s ní souvisí. – P. velitel, obyčejně starší, zkušený generál, pro menší místa a tvrze štábní důstojník s pravomocí, vyloženou v hesle Obleženost. – P. štáb, soubor osob, přidaných veliteli pevnosti na vykonání služby p., t. j. náčelník generálního štábu, dělostřelectva a hradebnictva a velitel místní, podobný obranní radě, vylíčené při obraně pevnosti str. 570. – P. válka zabývá se nejvíce dobýváním a hájením pevností, jako za dávnějších dob téměř všecky války se točily skoro výhradně kolem opevněných míst, tehda přečetných, a méně operacemi v širém poli. FM.