Ottův slovník naučný/Pevnůstka

Údaje o textu
Titulek: Pevnůstka
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 659. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pevnůstka, malá pevnost, tvrz, fort, malé místo opevněné nebo pouhá hradba bez osady, dle hrazení stálého vystavěná s obrysy nejrůznějšími, přizpůsobenými jediné požadavkům území; p. je buď zcela samostatná jako nejvíce co závěra údolí či soutěsky, ve kterém případě je podřízena pouze velitelství armády nebo sboru, v jehož oblasti stojí, nebo je posunutou částí pevnosti nebo pevnostní skupiny, a tudíž závislá na velitelství této. – Nejnovější vynález je p. převozná, automobil velikých rozměrů, pokud připouští šířka a zákruty silnice, sestrojený na způsob obrněných lodí a pancéřových kupolí, vezoucí těžká děla a sloužící na obranu pobřeží. FM.