Ottův slovník naučný/Pettenkoffen

Údaje o textu
Titulek: Pettenkoffen
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 653. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pettenkofer August Xaver Karl von, vynikající genrový malíř rak. (* 10. květ. 1821 ve Vídni – † 2. břez. 1889 t.). Sloužil u dragounů, kdež mu však radili, aby nechal vojančiny, z níž mu sláva nekyne. Stal se po krátkém studiu na vídeňské akademii dle skvělého nadání malířem více samoukem, cestoval za studiemi po Rakousko-Uhersku a dlel ve Vlaš. Benátkách. Mistrně maloval olejem a vod. barvami ve formátech nevelikých nejvíce výjevy vojenské a ze života uherských venkovanů. Z jeho maleb třeba uvésti: Dostaveníčko ve dvorním museu ve Vídni; Po souboji; Uherští sedláci na pustě v museu Fodor v Amsterdamě; Cikáni odpočívající v nár. obraz. berlínské; Cikánka koupající se; Uherské povozy (mnohokrát); Nádvoří; Mniši ve klášterní chodbě; Uherská pusta; Koně před čárdou; Cikáni cestující; Uherští dobrovolníci; Uherská chyše a j. Na světové výstavě v Paříži r. 1889 měl: Prodavačku drůbeže; Koňský trh v Uhrách; Trh v Solnoku; Koně u napajedla. Hraběnka Nákóvá ve Vídni měla album plné nejskvělejších jeho vodomaleb. Vlastnoručně lithografoval: Ležení ruské u Igmándu v Uhrách; Uherská domobrana u Prešpurka; Doprava raněných; Útok na Budín; Skupina chevaulégerův, vše r. 1849; Polní zbrojmistr Haynau s družinou, r. 1850. Byl čestným členem akademii ve Mnichově a ve Vídni. FM.