Ottův slovník naučný/Perseus (král)

Údaje o textu
Titulek: Perseus
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 522. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Perseus, poslední král makedonský. Jakkoli byl levobokým synem Filippa III., byl přece již od mládí za dědice trůnu pokládán, z obavy však, aby zákonný Filippův syn Démétrios jej nepředešel, stárnoucího otce přemluvil, že Démétrios jest nad slušnost podporován Římany, načež otec kázal Démétria odpraviti. později Filippos shledal úklad, zemřel však, než ustanovil dědice, i ujal se r. 179 př. Kr. P. vlády a snažil se ihned, aby proti Římanům utvořil spolek. Záměry jeho projevil Římanům Eumenés II. Pergamský a r. 171 počala se třetí válka makedonská. S P-eem spojili se Genthios Illyrský a Epeiróté; achajský spolek neodhodlal se k veřejnému projevu. Po tři roky P. hájil se s úspěchem, až i mnozí z římských spolčenců, jako Eumenés a Rhodos, viklati se počali, tu však L. Aemilius Paullus zvítězil nad ním r. 168 u Pydny. P. prchaje s poklady svými zajat, veden v triumfu a internován v Albě, kdež záhy zemřel, jak se praví, dobrovolným vyhladověním. Pšk.