Ottův slovník naučný/Peltier

Údaje o textu
Titulek: Peltier
Autor: Vladimír Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 436. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Jean Charles Athanase Peltier

Peltier [-tiè] Jean Charles Athanase (* 1785 v Hamu [Somme] – † 1845 v Paříži), byl dovedným hodinářem. Delší dobu pracoval u známého Brégueta. R. 1815 zemřela mu matka a zanechala mu skrovné jmění, kterého P., uchýliv se do soukromí, použil k vědeckým účelům. P. zdokonalil mnohé přístroje elektrické a zabýval se pilným pozorováním a vysvětlováním zjevů meteorologických, s elektřinou atmosférickou souvisících, jako vodních a vzduchových smrští a pod. Z četných jeho prací, uveřejněných buďto jako samostatná díla neb jako pojednání v »Comptes rendus de l'Académie des Sciences«, v »Archiv. d'Electricité de Genève« a jinde, buďtež zvláště vytknuta: Observations et recherches expérimentales sur les causes qui concourent à la formation des trombes (Paříž, 1840); Mémoire sur la météorologie électrique (De la Rive, Archiv de l'électricité, Nr. 1844). P. ukázal poprvé, že proudem elektrickým spojení dvou kovů se ochlazuje. Důležitý tento P-ův úkaz (v. t.) uveřejněn jest v pojednání Note sur une pince thermoélectrique et expériences sur la caloricité des courants électriques (»L'Institut«, vol. II., 1834). nvk.