Údaje o textu
Titulek: Paulin
Autor: Jan Václav Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 338. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Paulin Pavel, kněz Jednoty bratrské od r. 1540, člen úzké rady po r. 1543. Jako správce sboru v Třebíči potvrzoval i nové biskupy Černého a Červenku, což svědčí zajisté o jeho vážnosti. I na cís. radu Kašpara z Nidburka působil výmluvností svou dojmem mocným, ač latiny neznal. Blahoslav dosvědčuje netoliko zkušenost a rozum při něm, ale i obratnost jazykovou. Na konec života jako správce sboru v Hranicích onemocněl a jsa na léčení v Přerově z mrtvice skoro úplně zblbnul. Zemřel 26. čna 1564 v Přerově. Byl skladatelem písní, z nichž jedna přijata do kancionálu Šamotulského (Jir. II., 85). JNk.