Ottův slovník naučný/Parmenión

Údaje o textu
Titulek: Parmenión
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 247. Dostupné online
Licence: PD old 70

Parmenión, slavný válečník makedonský ve službách Filipa II. a Alexandra Vel. Osvědčiv se v bojích Filipových ustanoven Alexandrem na výpravě proti Peršanům vrchním vůdcem veškery těžké pěchoty, v bitvách pak obyčejně velel levému křídlu. V bitvě na Graniku radil, aby se bitva odložila nazejtří, ale Alexander rozhodl se pro útok bezodkladný. Po bitvě obsadil P. Frygii, odkryl pomocí zrádného Peršana Sisina pletichy Alexandra Lynkestského s králem Dareiem, proti životu královu namířené. V bitvě u Gaugamél s levým křídlem vystál nejprudší útok perské jízdy a tím rozhodl vítězství. Po obsazení Agbatan P. jmenován správcem Médie a pokladu královského spolu pak jemu uloženo, aby s oddílem vojska skrze Elburs pronikl do Hyrkánie a podrobil krajiny na jižním pobřeží Kaspickém. Ale když Alexander s vojskem svým táhl skrze Drangiánu, odhaleno spiknutí proti jeho životu, jehož původcem byl Filótas (v. t.), syn P-ův. Filótas byl odpraven, což mělo v zápětí i pád P-ův. Polydamas přinesl do Agbatan rozkaz králův, aby P. byl zabit, což se také stalo (r. 330 př. Kr. ), aniž nějaká vina byla P-u prokázána. Pšk.