Ottův slovník naučný/Parabuthus

Údaje o textu
Titulek: Parabuthus
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 195. Dostupné online
Licence: PD old 70

Parabuthus Poc., štírové čeledi Buthidae, z podčeledi Buthinae. Málo známý rod, obsahující as 10 druhů rozšířených po Africe a Arabii. Liší se od rodu Buthus tím, že hlavohrudí jest hladké, bez řad hrbolkův, a že přední čásť břicha má jediný, málo zřetelný týl. Trn pod ostnem ocasním schází. Svrchní lalok chodidla jest jen zdéli poloviny drápku. Na pohyblivém prstu klíštěk jsou šikmé řady s vnějšími hrbolky párovitými a roztroušenými hrbolky vnitřními. Nsk.