Údaje o textu
Titulek: Pacold
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 7–8. Dostupné online
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jiří Pacold

Pacold Jiří, professor na české vysoké škole technické v Praze (* 24. dubna 1834 v Chrudimi). Absolvoval reálku v Chrudimi, pak stavovský polytechnický ústav v Praze a vstoupil do stavitelské praxe. R. 1859 stal se assistentem stavitelství na téže polytechnice u prof. Wiesenfelda. R. 1863 habilitoval se jako soukromý docent pro hospodářské a průmyslové stavitelství na témž ústavě. Po reorganisaci vysokých škol technických v Praze stal se r. 1865 placeným docentem pro encyklopaedii pozemního stavitelství a r. 1871 řádným professorem pozemního stavitelství, podržev při tom ještě encyklopaedii stavitelství pro oddělení strojnické i chemické. Byl několikráte přednostou oddělení stavitelského a r. 1889 rektorem. Vypracoval několik návrhů na pražské činžovní domy, zlepšil vápenné peci s vrchním náhozem, které si dal též patentovati. Těžiště práce P-ovy spočívá v jeho činnosti učitelské a spisovatelské. Jako horlivý učitel vychoval celou generaci technikův, z nichž mnozí požívají zvučného jména. Napsal: Statika konstrukcí pozemního stavitelství (1881); Stavitelský praktik (1883), který r. 1887 dospěl druhého vydání. V l. 1878–81 vydával autografie Studie pozemního stavitelství a konečně r. 1890 začal vydávati dílo na širokých základech založené, Konstrukce pozemního stavitelství, jehož druhý díl vyšel r. 1892 a třetí díl r. 1895. Tímto dílem P. založil svému jménu a své činnosti čestnou paměť, neboť jest to nejobsáhlejší odborný spis, který posud vyšel v českém jazyku. P. jest předsedou kommisse pro II. státní zkoušku v oboru pozemního stavitelství na c. k. české vysoké škole technické, členem kommisse pro II. státní zkoušku v odboru stavitelství inženýrského, členem c. k. zkušební kommisse pro oprávněné civilní techniky a c. k. kommisse pro zkoušení stavitelů, mistrů zednických, kamenických, tesařských a studnařských. Vyznamenán byl ryt. řádem Františka Josefa a jmenován dvorním radou. Fka.