Údaje o textu
Titulek: Paclt
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 7. Dostupné online
Licence: PD old 70

Paclt (Pazelt) Čeněk, cestovatel český (* 14. čce 1815 v Turnově – † 1887 v Keiskammě). Navštěvoval obecnou školu ve svém rodišti, načež v Jičíně vyučil se mydlářství. Jako tovaryš procestoval Čechy, Moravu a Rakousy a přišel i do Uher, avšak záhy zanechal svého řemesla a věnoval se ve Vídni broušení drahokamů. R. 1842 odešel do Varšavy za obchodem s drahokamy, avšak po mnohých ztrátách v tomto obchodě odebral se r. 1846 do Spoj. Obcí sev.-amer., kde na cestě z New Yorku do Nového Orleansu dal se najmouti na 5 let do vojska Spoj. Obcí, které právě vypověděly Mexiku válku, jíž účastnil se s armádou generála Scotta. Po válce P. přidělen byl posádkám ve Floridě a propuštěn byv od vojska r. 1853 vrátil se do Evropy. Avšak ještě t. r. vrátil se do Spoj. Obcí. Zde hospodařil krátký čas na farmě ve Virginii a pak zelinařil v Savanně, odkud zajel do Ria de Janeiro, hodlaje hledati v Brazilii diamanty. Ale nepochodiv vrátil se do New Yorku a odtud vypravil se r. 1857 do Australie, kde z Melbournu vyhledal zlatodoly portlandské, které tehdy již byly vyčerpány. Proto odplul do Kalkutty, lákán pověstmi o nových ložiskách zlata ve Východní Indii, jimiž ovšem úplně byl zklamán. Přes Hong-kong vrátil se do Adelaidy v Australii a odtud vypravil se k řece Lachlanu, kde doloval s několika soudruhy se znamenitým úspěchem na zlato. Poněkud obohacen odplul r. 1862 ze Sydneye kolem mysu Hornova do Londýna, přes Paříž odejel do Čech a usadil se v Rovensku u Turnova. Ale již r. 1864 vydal se znova do Australie, ze Sydneye bral se k zálivu Carpentarskému, hledaje zde zlato, avšak zklamán vrátil se do Sydneye a odtud r. 1865 přes Nový Zealand, který procestoval po celé délce od j. k s., zase do Čech, kamž zavítal r. 1866. R. 1869 byl nucen prchnouti z Čech, ježto vydán na něho zatykač pro pobuřující řeči, i ujel do Německa a odtud r. 1870 přes Londýn do Portu Flisabeth v jižní Africe. Nejprve cestoval do Bloemfonteinu, pak k řece Vaalu a odtud vydal se k Zambezi, ale vrátil se do Kimberleye, kde řídil kopání diamantů do r. 1875. Následkem udání, že posílá do Evropy špatné zprávy o činnosti vlády kapské, odešel do Transvaalu a teprve r. 1877 vrátil se k řece Vaalu, zabývaje se dále hledáním diamantů s dosti velikým úspěchem v Keiskammě, odkud v l. 1883–84 podnikl přes Transvaal cestu do Svazijska a země Zulův. Od r. 1884 přestávají všecky zprávy o P-ovi, až r. 1887 oznámeno náhlé jeho úmrtí v Keiskammě, kde až do své smrti hledal diamanty. P. vykonal ve všech pěti dílech světa cesty neobyčejně rozsáhlé a odvážné, avšak význam jejich jest v poměru k jejich rozsahu jen nepatrný, jednak proto, že byly rázu příliš dobrodružného a spekulačního, jednak že sám nezanechal žádných soustavných a uspořádaných zápisův o nich. Teprve po smrti jeho dle jeho dopisův a vypravování zpracovány tyto cesty ve spise: Čeňka Paclta cesty po světě. Vzdělal Dr. Jaroslav Svoboda (Ml. Boleslav, 1888). Tšr.