Ottův slovník naučný/Pásmo rozvojové

Údaje o textu
Titulek: Pásmo rozvojové
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 293. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pásmo rozvojové, rozvojiště strategické, jest zeměpisný prostor při operační základně, v němž se soustředuje armáda nebo samostatný armádní sbor před vypověděním války a začátkem operací. Mimo šířku čelí má též přiměřenou hloubku (do zadu) za voji předními pro zálohy, pak pro ústavy zdravotnické, záložní a zásobovací. Hlavní péče v něm budiž o volné spojení mezi všemi částmi armády uvnitř a o bezpečnost se strany k nepříteli. FM