Ottův slovník naučný/Odpůrčí žaloba

Údaje o textu
Titulek: Odpůrčí žaloba
Autor: Jan Heller
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 639. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Odpůrčí žaloba nazývá se ta, jížto poškozený věřitel zahajuje před soudem spor, ve kterém domáhá se toho, aby právní jednání prohlášeno bylo bezúčinným, a to právě v základě a dle předpisů zákona odpůrčího. Podotknouti třeba, že podává se nejen na dlužníka, nýbrž i na toho, kdo při škodlivém jednání právním byl jeho spolukontrahentem a z jednání toho měl prospěch. JHr.