Ottův slovník naučný/Obhlídka

Údaje o textu
Titulek: Obhlídka
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 540. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Obhlídka, výkon voj. představeného, aby se přesvědčil, zdali u podřízených je všecko v pořádku, zbraně, oděv, obuv, obydlí, opatření, výchova, cvičení, výcvik, zručnost, kázeň, zdravotnictví a pod. U zástupů konných se to týče též koní a jejich postrojů, u vozatajstva a pod. též vozidel, vůbec všude veškerého materiálu. U stráží a předstráží o. týče se mimo věci uvedené hlavně ostražitosti a bdělosti, ve válce nejvíce hotovosti a schopnosti k boji. FM.