Ottův slovník naučný/Nebeský ryt. z Wojkowicz

Údaje o textu
Titulek: Nebeský ryt. z Wojkowicz
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 19. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související na Wikidatech: [[d:Q115727959|Jan Nebeský z Wojkowicz a Jan Nebeský]]

Nebeský ryt. z Wojkowicz, staročeský rytířský rod, jichž nejstarší předek Jan st. N. ryt. z W. r. 1544 v pondělí po sv. Filipu a Jakubu na sněmu drženém na hradě pražském rytířstvem českým do stavu rytíř. byl přijat. Syn jeho Jan připomíná se roku 1584 jako plnomocník Viléma z Rožmberka, vnuk jeho Jiří byl majetníkem gruntu v Brozánkách pod Mělníkem, kde rod N-ch dosud jest usazen. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. pros. 1896 obnoven Janu B. N-kému, majetníku velkostatku Bezděkova a velkoobchodníku v Nymburce (* 1842), šlechtický stav tento. — Syn jeho N. Jan ryt. z Wojkowicz, spisovatel český (* 18. května 1880 v Nymburce). Po studiích na gymnasiu v Kolíně a v Praze poslouchá přednášky o filosofii, aesthetice a literatuře na čes. universitě v Praze. Náleží k nejmladší družině českých dekadentův a napsal: Mizení, románová studie (Praha, 1898); Mysteria amorosa (t., 1899, Symposion VI.); Poesie (t., 1900); O problemu individualisace, příspěvek k filosofii umění (t., 1900); k tisku připravuje román Gerda.