Ottův slovník naučný/Modalita

Údaje o textu
Titulek: Modalita
Autor: Gustav Zába
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 490. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Modalita

Modalita (z lat.) znamená okolnost, podmínku, oproti podstatě věci její možnou nahodilost. — V logice dělí se soudy dle m-ty na skutečné (assertorické), nutné (apodiktické) a možné (problematické) a jest rozdělení to jen projevem jistoty, jakou přikládáme platnosti svých pomyslů. Zb.