Údaje o textu
Titulek: Llany
Autor: Jaroslav Vlach
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 214. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Llany, špan. los llanos [ljános], zovou se roviny poříčí orinockého v Již. Americe, jež povahou svou stepní liší se od rovin lesnatých (selvas) a rovin bohatějších vodou i prstí, zvaných savanami. Ve státě Venezuelském zabírají l. asi čtvrtinu plochy a šíří se od hor pobřežních na jih až k Orinoku a řece Quaviaře. Dělí se ve čtyři části: 1. východní čili Cumanské l., 2. střední č. Caracaské, 3. západní čili Barinaské a 4. jižní čili Apurské l. Východním zvláštní jsou tabulové vysočiny (mesa), mezi nimiž vinou se řeky hlubokými úvaly; od Orinoka dělí je poušt’ asi tři dni cesty široká. Střední význačny jsou řadami pahorkův a četnými lesíky oproti dobám dřívějším, kdy příliš četný dobytek vzrůstu stromoví byl na závadu. Západní svlažovány jsou hojnými řekami a ohraničeny řekami skoro stále splavnými, s bohatými naplaveninami tak, že hodí se výtečně pro orbu i pro chov dobytka. Jižní podobny jsou občas velikému moři trávovému. z něhož jen tu a tam lesíky (matas) vykukují; stejný obraz skýtají jižněji pampy (v. t.) a severoamer. savanny (v. t.). Podnebí l-nů jest velice horké; střední teplota až 30 °C jest pravidlem. V měsíci březnu l. jsou pusty až k úpatí hor, ježto žárem slunečním země jest rozpálena až na 50 ° C. Jakmile nastane doba dešt’ů, jež dostavuje se v dubnu a trvá až do října, zazelenají se roviny nejpestřejšími travinami, jež koňstvu a skotu skýtají hojnou pastvu. Vch.