Ottův slovník naučný/L. L. B.

Údaje o textu
Titulek: L. L. B.
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 214–215. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

L. L. B., v Anglii skratek latinského legum baccalaureus (angl. Bachelor of Laws), bakalář práv, nejnižší to hodnost právnických fakult v Anglii.