Ottův slovník naučný/Livonci

Údaje o textu
Titulek: Livonci
Autor: Jaroslav Vlach
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 203. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Livonci

Livonci (něm. Liven), národ, který sice v Livonsku, zemi dle něho nazvané, vymřel, ale v sousedním Kuronsku dosud se zachoval. Patří ku kmeni čudskému; dle nich a jim příbuzných Kuroncův a Estonců dostalo se jména třem pobaltickým provinciím ruským. L. obývali v jihozáp. části nyn. Livonska, avšak časem splynuli úplně s Estonci a Lotyši. Na západním pobřeží Kuronska zachovalo se posud 14 vesnic s obyvatelstvem, jež hovoří livonsky, v počtu 3562 duší (1881). Vch.