Ottův slovník naučný/Lingova tělocvičná soustava

Údaje o textu
Titulek: Lingova tělocvičná soustava
Autor: Josef Scheiner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 48–49. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Lingova tělocvičná soustava či švédská gymnastika, jejíž zakladatelem je Petr H. Ling (v. t.), spočívá na těchto zásadách: Síla životní projevuje se ve třech základních formách, a to: dynamické, kde život hledí hmoty se sprostiti v projevu svého bytí, chemické a mechanické, kde život se projevuje ve spojení s hmotou. Cviky dějí se ve formách 1. subjektivně činných, 2. objektivně činných, 3. subjektivně trpných, 4. objektivně trpných. Dle toho rozeznáváme tělocvik paedagogický (subj. činný), v němž člověk podřizuje tělo vlastní své vůli, vojenský (obj. činný), kde člověk prostřednictvím věci vnější, jako zbraní, nebo vlastní silou podřizuje nějakou vůli vnější (sokovu) své vůli vlastni, lékařský (subj. trpný), v němž člověk sám anebo pomocí jiného v trpné poloze snaží se vyrovnati nepravidelné poměry těla nemocí vzniklé, a tělocvik aesthetický (obj. trpný), v němž projevuje tělesně vnitřní své pocity. Věnuje každému pohybu pozornost anatoma přikazuje určitým cvikům fysiologický úkol a podřizuje tak veškeré cvičení zdravotním účelům dle potřeby věku a tělesné povahy jednotlivce. Dává přednost cvikům prostým, jež do nejjemnějších odstínů vyvozuje, a provádí je v nejrozmanitějších způsobech celým tělem až do největšího napjetí. Z nářadí používá bomu (trámec na způsob hrazdy), koně, kozy, řebřoví a tyčoví (ribbstol), dále tyčí, činek a kuželů. Ke cvikům passivním používá zvláštních přístrojů, jež uvádějí určité údy v pohyb anebo je udržují v jisté poloze; též hnětení (massáže) se provádí. L. t. s. rozšířena jest nejen ve Švédsku, ale i v Dánsku, Anglii a Hollandsku; do Německa byla zavedena Rothsteinem a dosud ve vojště se jí tu používá. V ústř. ústavu ve Štokholmě pořádají se tříleté kursy pro muže a ženy řízením kapitána V. Balcka, jenž vydal moderní dílo o Lingově tělocviku pod názvem »Gymnastik«. Schr.