Ottův slovník naučný/Ling Petr Henrik

Údaje o textu
Titulek: Ling Petr Henrik
Autor: Josef Scheiner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 47. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ling Petr Henrik, básník a gymnastik švéd. (* 1776 v Smalandě – † 1839 v Štokholmě), studoval gymnasium ve Vexiő a theologii v Upsale, načež ztrávil 5 let v cizině, nejvíce v Dánsku, studuje moderní jazyky a literatury. V Kodani navštěvoval tělocvičný ústav Nachtegallův, kdež nabyl přesvědčení, »že podstatnou částí výchovy mládeže a vzdělání lidu má býti organicko-harmonické vzděláni lidského těla a jeho schopností k pohybu, ovládající a sdružující veškeré tělesné i duševní síly člověka«. S přesvědčením tím odebral se do Lundu, kdež vedle moderních jazyků, mythologie a poesie vyučoval též šermu a tělocviku. Viz L-ova tělocvičná soustava. R. 1813 povolán byl na vojenskou akademii v Karlsberku a obdržel povolení ke zřízení velkého ústavu tělocvičného ve Štokholmě, jejž pomocí vlády postavil a vedl a v němž methodu svoji důmyslným způsobem ve skutek uvedl. Ústav ten podnes těší se světové pověsti. Za svou literární činnost stal se L. členem švédské Akademie. Jako básník proslavil se ohnivou lyrikou, hrdinskými zpěvy: Gylfe (1812–16); Asarne (1816–33); dramaty: Agne (1812); Engelbrecht Engelbrechtsson (1819); Eylif (1814). Z vědeckých prací jsou nejlepší: Gymnastikens allmänna grunder (1840, nové vyd. 1866); Soldat undervisning i gymnastik och bajonet fäktning (1838); studie z nord. mythologie a j. Výbor z jeho prací (»Samlade arbeten«) vydal B. v. Beskow (1859–66, 3 sv.). Schnr.