Ottův slovník naučný/Librarius

Údaje o textu
Titulek: Librarius
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. s. 1035. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Librarius (lat.), u starých Římanů otrok nebo propuštěnec, který opisoval knihy, obstarával korrespondenci svého pána (sekretář), dále knihkupec, v kterémžto významu užívá se slova toho dosud.