Údaje o textu
Titulek: Leech
Autor: František Melichar nebo Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 785. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
John Leech (caricaturist) (anglicky)

Leech [líč] John, slavný karikaturista angl. (* 29. srp. 1817 v Londýně — † 29. říj. 1864), byl vychován v Charterhouse zároveň s Thackerayem, s nímž udržoval přátelství až do smrti. Kreslil již jako 3leté děcko, jemuž sochař Flaxman tehda již prorokoval významnou budoucnost. Měl studovati lékařství, ale od 17. roku svého věnoval se umění úplně. Po kresbách na kameně více méně zdařilých oddal se kresbě pro dřevoryt s úspěchem dokonalým. V srp. r. 1841 dodal první výkres do humoristického časopisu „Punch“, do něhož pak přispěl víc než 3000 karikatur. R. 1858 procestoval Irsko, později Německo a navštívil Paříž. Jeho karikatury jsou jemné a prosté surovosti, přeháněl jen málo a skoro nikdy nestával se groteskním. Vedle kreseb do „Punche“ illustroval Dickensovy „Christmas Carols“ (1844), Gilbertovy a Beckettovy komické dějiny Anglie (1847) a komické dějiny římské (1852), pak různé romány, novelly Alberta Smitha, díla sportovní, a přispíval i do jiných časopisů. Příspěvky do „Punche“ vydány sebrané ve 3 svazcích pod názvem Pictures of life and character, from the portfolio of Mr Punch (nové vydání 1881) a Pencilling from Punch. — Srv. Brown, John L. (Lond., 1822); Frith, John L., his life and work (t, 1891; 2 sv.). FM.