Autor:FM.

Jméno FM. má více autorů:

Zkratku FM. používali dva spolupracovníci Ottova slovníku naučného:

  • Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský (1829–1908) – český voják v rakouské armádě a všestranně činný intelektuál: spisovatel, překladatel, malíř, ilustrátor a dramatik, propagátor abstinence a vegetariánství.
  • František Melichar (1842–1925) – český učitel a historik, autor publikací z oboru historie a pedagogiky.

Zkratkou jsou v Ottově slovníku naučném s nejistým rozlišením skutečného autora podepsána tato hesla nebo jejich části: