Ottův slovník naučný/Konklave

Údaje o textu
Titulek: Konklave
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. s. 708. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Konkláve

Konklave (conclave) jest uzavřené místo, v němž kardinálové volí papeže. Zákon o k. vydán byl r. 1274 na Lyonském sněmu za tím účelem, aby stolec papežský nezůstal dlouho neobsazený. Po smrti papežově měli se kardinálové nejdéle v 10 dnech sejíti na místě, kde papež zemřel, a tam měli tak dlouho uzamčení setrvati, dokud by dvě třetiny hlasů nepřipadly témuž kandidátovi. Aby volba co nejrychleji byla provedena, ustanoveno zároveň, že kardinálové mají při této volbě dostávati jen skrovnou stravu a menší příjmy. Pozdější papežové zákon ten výslovně zrušili; Coelestin V. (1294) znova jej obnovil, a to následkem toho, že po smrti papeže Mikuláše nemohli se kardinálové po celá dvě léta dohodnouti o papeži a že tudíž takto nastalo dvouleté bezvládí. Některá ostřejší ustanovení dotčeného zákona zmírnil papež Klement VI. (1342—1352).