Ottův slovník naučný/Komenský (spolek)

Údaje o textu
Titulek: Komenský (spolek)
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 633. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Komenský, spolek ve Vídni, zal. r. 1872, jehož účelem jest zařizovati a vydržovati dětské zahrádky a opatrovny, obecné, průmyslové, pokračovací a jazykové školy v Dol. Rakousích s českým jazykem vyučovacím. Koncem r. 1872 měl již 10.108 zl. výdajného jmění, r. 1877 14.616 zl. V této době konány byly pravidelné přednášky pro učně dle řádu úředně schváleného. Od zřizování škol průmyslových bylo upuštěno, jelikož zemská školní rada prohlásila německé školy pro učenníky za povinné. Dne 25. září 1881 uložila mimořádná valná hromada výboru, aby počátkem škol. roku 1881—82 otevřel první třídu obecné školy. R. 1882 byly přednášky pro učně zastaveny. T. r. postavena v okrese Favority (X.) Quellengasse č. 72 jednopatrová školní budova. V prosinci došlo povolení ministerstva vyučování ke zřízeni čtyřtřídní české obecné školy. Otevření její povoleno bylo 14. září 1883. Nejprve zřízena 3 oddělení opatrovny a 3 oddělení I. třídy. O šťastné a rychlé vyřízení všech žádostí získal si zásluhy J. O. Jan hrabě Harrach, čestný člen a protektor spolku od jeho založení. R. 1885 zvýšena byla školní budova o druhé a třetí poschodí. Na poč. škol. r. 1888—89 otevřena 7. třída. R. 1893 zřízena ve III. okr. v Messenhauserově ulici č. 2. první škola jazyka českého ve Vídni, v níž se vyučuje jen ve středu a v sobotu odpoledne. R. 1895 otevřena v téže místnosti druhá česká opatrovna. R. 1898 zřízena v V. okrese druhá a v IX. okrese třetí škola jazyka českého. — Než spolek „K.“ tak daleko dospěl, bylo mu přemoci mnoho překážek. Zvláště 7třídní ob. škola potkává se vždy s tuhým odporem šk. úřadů; má 7 tříd pro chlapce, 7 tříd pro děvčata, rok od roku přes 700 žáků — ale ani po 15letém trvání nedosáhla práva veřejnosti. Velikou zásluhu o spolek má Josef Maruška, jenž jest od r. 1888 jeho předsedou.