Ottův slovník naučný/Kandeláles

Údaje o textu
Titulek: Kandeláles
Autor: Jan Karel Hraše
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. S. 912. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Kandeláles (candelales) slul příspěvek (2 bílé denáry), jejž v XVI. stol. dávali žáci rektoru škol městských na venkově na zakoupení svíček. Z archivu náchodského kn. II., 3. Hše.