Ottův slovník naučný/Ingenuus

Údaje o textu
Titulek: Ingenuus
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 639. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ingenuus (lat.) slul u Římanů, kdo se narodil ze svobodné matky. Protivou pojmu I. jest libertinus (v. t.). I. pozbývá svého právního stavu, upadne-li do zajetí, avšak návrat do vlasti zjednává mu opět restituci jich (ius postliminii). Avšak i libertinům mohla práva ingenuity od císařů býti udělena buď aktem zvaným restitutio natalium neb iure aureorum anulorum (t. j. právo nositi zlatý prsten), ve kterémžto druhém případě patronátní právo manumissora a jeho potomků k libertovi trvá sice dále, ale jinak takový propuštěnec jest pokládán za i-ua. Pk.