Ottův slovník naučný/Libertinus

Údaje o textu
Titulek: Libertinus
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. s. 1026. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Propuštěnec

Libertinus (lat.), propuštěnec, byl u Římanů, kdo narodiv se otrokem byl později na svobodu propuštěn. I byl-li občanem římským, byl přece účasten práv občanských v míře skrovnější nežli občan ve svobodě zrozený (ingenuus). Jmenovitě byl l. ba i synové jeho vyloučeni z magistratur, ze senátu, z hodnosti rytířské a ze státního kněžství, což platilo pak též o municipálních hodnostech téhož druhu. Práva hlasovacího v komitiích dosáhli l.-ni teprve po dlouhé době, a i to jen s jistým omezením. Na poli práva soukromého byla právní způsobilost propuštěncova omezena jen nepatrným způsobem. Důležité však bylo, že propuštěnec byl podroben zvláštní právní moci (ius patronatus) dřívějšího pána svého a potomků jeho. V poměru k patronovi slul pak propuštěnec libertus. Hý.