Ottův slovník naučný/Horská brigáda

Údaje o textu
Titulek: Horská brigáda
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 638–639. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Horská brigáda, určená pro válečné operace v končinách hornatých, těžce schůdných, sestavena ve vojště rakouském ze 4—5 praporů pěchoty nebo myslivců nebo zeměbrany, 1 čety zákopníků, ½—1 setniny jízdní zeměbrany, 1 batterie horské, ¼ horského divisijního parku muničního a ¼ horského divisijního závodu zdravotního pod velením generálmajora nebo plukovníka. Obyčejně 3 h-ké b-dy tvořívají 1 vojskovou divisi pro horskou válku. FM.